pH-plus granulat


Preparat proszkowy do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej. 

Nadaje się do wody miękkiej, podnosi twardość węglanową wody.