Flockfix płynny


Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. 

Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, można rozcieńczać wodą.