Flockfix kartusze


Środek koagulacyjny w postaci nabojów stosowany jako wkład do skimmerów w małych basenach prywatnych lub ogrodowych.