Compactal


Bardzo silny kwaśny środek zawierający kwasy mineralne (solny i fosforowy) do mycia niecek i obrzeży na basenach odkrytych. 

Usuwa wszelkie osady atmosferyczne i wapienne.