Banisol G


Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych i atmosferycznych na basenach odkrytych.