Chemochlor CH Tabletki 10g


Stały preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody w basenach komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej. 

Zawiera ok. 68% aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy wodzie miękkiej.