Chemochlor płynny


Płynny ustabilizowany preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody basenowej wg normy DIN 19643 za pomocą pompy dozującej.

Zawiera ok. 15% aktywnego chloru.