Pomoc

Mętna woda, śliskie ściany, zapach chloru, podrażnienie oczu.

Rozwiązanie problemu

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4.

Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe. Już po 24 godzinach widoczne powinno być wyraźne polepszenie jakości wody. Jeśli nie, zmierzyć ilość wolnego chloru. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży poniżej 1mg/l, należy powtórzyć chlorowanie uderzeniowe. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży powyżej 5 mg/l, a woda pomimo to jest jeszcze zmętniała, należy poszukać innej przyczyny. Tabletek nie wkładać do skimmera, ponieważ przy tym, przeważnie, nagromadzony w filtrze brud utlenia się i tej siły utleniającej brakuje przy likwidowaniu zanieczyszczeń organicznych w zbiorniku. 

Filtr około 10 min. płukać wstecznie. 

Przy filtrach piaskowych dla usunięcia najdrobniejszych pozostających jeszcze w wodzie zanieczyszczeń kartusze środków koagulujących włożyć do skimmera, po 2-3 dniach wymienić. Filtr około 10 min. płukać wstecznie. Później kartusze tygodniowo zmieniać. Uwaga: koagulacja działa tylko wtedy gdy wartość pH wynosi 7,0 - 7,4

Przyczyna

Podwyższone organiczne obciążenie z powodu niedostatecznego przygotowania, rozpoznawalne po podwyższonych zawartościach związanego chloru (chloraminy).