Pomoc

Woda mleczno-mętna

Rozwiązanie Problemu

Ustawić wartość pH na 7,0-7,4, następnie albo:

przetłaczanie wspomagane środkami koagulacyjnymi - dzień i noc tak długo czynne, aż woda poprzez filtrację będzie znowu czysta,

albo: przetłaczanie wyłączyć, środki koagulacyjne osadzić na dnie, następnie ostrożnie odsysać

Przyczyna

W wodzie może być środek koagulacyjny, rozpoznawalny po podwyższonej zawartości aluminium. (Tylko przez fachowców z odpowiednimi przyrządami pomiarowymi albo z fotometrem.) Jeśli środek koagulacyjny dostał się do basenu, wówczas przeważnie przez krótki czas wartość pH wynosiła powyżej 7,8 lub poniżej 6,5. Na skutek tego oddzielony już na filtrze wodorotlenek glinowy znów uległ rozpuszczeniu i dostał się do basenu.