Pomoc

Woda mleczno-mętna, szorstkie ściany basenu, chlorowanie uderzeniowe bez skutku

Rozwiązanie Problemu

Ustawić wartość pH na 7,0-7,4 i kartusze środków koagulacyjnych (przy filtrach piaskowych) włożyć do skimmera. Włączyć urządzenie przetłaczania (krążenia) do czasu gdy woda stanie się znowu klarowna poprzez filtrację, lub: przetłaczanie wyłączyć, doprowadzić do osadzenia się środków koagulacyjnych na dnie, następnie ostrożnie odessać.

Przyczyna

Wypadnięcie wytwarzaczy twardości (twardość węglanowa) wody, spowodowane przez krótkotrwałą zbyt wysoką wartość pH.