Pomoc

Woda czarno-brunatna i mętna

Rozwiązanie Problemu

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4.

Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę tłoczącą, aż woda przestanie być zielona.

Generalnie: bez chloru i aktywnego tlenu w skimmerze.

Przyczyna

Zawartość manganu w wodzie napełniającej.