Pomoc

Woda silnie pieniąca się

Rozwiązanie Problemu

Podwyższony dodatek świeżej wody i zapobiegawczo dodać nie pieniący się środek glonobójczy. 

Nie używać domowych środków czystości.

Przyczyna

Silnie pieniący się środek glonobójczy w wodzie, resztki środków przezimowania albo środków powierzchniowo-czynnych (środki czyszczące) w wodzie.