Pomoc

Czarne plamy na folii

Rozwiązanie Problemu

Oczyszczanie oczyszczaczem do folii. 

Zapobiegawczo: nie stosować żadnych miedzio i srebro nośnych środków algobójczych.

Przyczyna

Tworzenie się siarczków ciężkich metali na górnej powierzchni folii.