Pomoc

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

PRZYCZYNA

Podwyższone organiczne obciążenie z powodu niedostatecznego przygotowania, rozpoznawalne po podwyższonych zawartościach związanego chloru (chloraminy). 


ROZWIĄZANIE

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4.

Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe. Już po 24 godzinach widoczne powinno być wyraźne polepszenie jakości wody. Jeśli nie, zmierzyć ilość wolnego chloru. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży poniżej 1mg/l, należy powtórzyć chlorowanie uderzeniowe. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży powyżej 5 mg/l, a woda pomimo to jest jeszcze zmętniała, należy poszukać innej przyczyny. Tabletek nie wkładać do skimmera, ponieważ przy tym, przeważnie, nagromadzony w filtrze brud utlenia się i tej siły utleniającej brakuje przy likwidowaniu zanieczyszczeń organicznych w zbiorniku. 

Filtr około 10 min. płukać wstecznie. 

Przy filtrach piaskowych dla usunięcia najdrobniejszych pozostających jeszcze w wodzie zanieczyszczeń kartusze środków koagulujących włożyć do skimmera, po 2-3 dniach wymienić. Filtr około 10 min. płukać wstecznie. Później kartusze tygodniowo zmieniać. Uwaga: koagulacja działa tylko wtedy gdy wartość pH wynosi 7,0 – 7,4

PRZYCZYNA

W wodzie może być środek koagulacyjny, rozpoznawalny po podwyższonej zawartości aluminium. (Tylko przez fachowców z odpowiednimi przyrządami pomiarowymi albo z fotometrem.) Jeśli środek koagulacyjny dostał się do basenu, wówczas przeważnie przez krótki czas wartość pH wynosiła powyżej 7,8 lub poniżej 6,5. Na skutek tego oddzielony już na filtrze wodorotlenek glinowy znów uległ rozpuszczeniu i dostał się do basenu.


ROZWIĄZANIE

Ustawić wartość pH na 7,0-7,4, następnie albo:

przetłaczanie wspomagane środkami koagulacyjnymi – dzień i noc tak długo czynne, aż woda poprzez filtrację będzie znowu czysta, albo:

przetłaczanie wyłączyć, środki koagulacyjne osadzić na dnie, następnie ostrożnie odsysać.

PRZYCZYNA

Wypadnięcie wytwarzaczy twardości (twardość węglanowa) wody, spowodowane przez krótkotrwałą zbyt wysoką wartość pH.


ROZWIĄZANIE

Ustawić wartość pH na 7,0-7,4 i kartusze środków koagulacyjnych (przy filtrach piaskowych) włożyć do skimmera. Włączyć urządzenie przetłaczania (krążenia) do czasu gdy woda stanie się znowu klarowna poprzez filtrację, lub: przetłaczanie wyłączyć, doprowadzić do osadzenia się środków koagulacyjnych na dnie, następnie ostrożnie odessać.

PRZYCZYNA

Ślady żelaza w wodzie napełniania (woda żółto-zielona).

Ślady miedzi (woda turkusowo-zielona) albo z powodu zawierających miedź środków, albo wskutek korozji części miedzianych.

Czasami zielona woda przy użyciu aktywnego tlenu. 


ROZWIĄZANIE

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4.

Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. 

Uruchomić pompę tłoczącą, aż woda przestanie być zielona.

Generalnie: bez chloru i aktywnego tlenu w skimmerze.

PRZYCZYNA

Zawartość manganu w wodzie napełniającej.


ROZWIĄZANIE

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4.

Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę tłoczącą, aż woda przestanie być zielona.

Generalnie: bez chloru i aktywnego tlenu w skimmerze.

PRZYCZYNA

Zawartość żelaza w wodzie napełniającej. 


ROZWIĄZANIE

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4. Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera.

Uruchomić pompę tłoczącą, aż woda przestanie być zielona.

Generalnie: bez chloru i aktywnego tlenu w skimmerze.

PRZYCZYNA

Rozrost alg. (Szczególnie w okresach burzowych).


ROZWIĄZANIE

Wartość pH ustawić na wartość 7,0-7,4. 

Chlorowanie uderzeniowe z dodatkiem środków algo i glonobójczych.

PRZYCZYNA

Silnie pieniący się środek glonobójczy w wodzie, resztki środków przezimowania albo środków powierzchniowo-czynnych (środki czyszczące) w wodzie.


ROZWIĄZANIE

Podwyższony dodatek świeżej wody i zapobiegawczo dodać nie pieniący się środek glonobójczy. 

Nie używać domowych środków czystości.

PRZYCZYNA

Tworzenie się siarczków ciężkich metali na górnej powierzchni folii.


ROZWIĄZANIE

Oczyszczanie oczyszczaczem do folii. 

Zapobiegawczo: nie stosować żadnych miedzio i srebro nośnych środków algobójczych.

PRZYCZYNA

Za niska wartość pH (poniżej 6,5).

Ślady miedzi w wodzie.


ROZWIĄZANIE

Wartość pH podnieść co najmniej do 7,2

Wartość pH ustawić na 7,0-7,4.

Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę tłoczącą, aż woda przestanie być zielona. 

Generalnie: bez chloru i aktywnego tlenu w skimmerze.